top of page

intervisie begeleiding

Image by alexandra lammerink

Wil je als professional een intervisie groep beginnen, maar kun je daar wel wat handvatten in gebruiken?

Ik help jou en je collega's graag op weg naar een zelfsturende intervisiegroep. Ik reik een structuur aan voor intervisie die voor een veilig kader zorgt en bied diverse methodieken en modellen aan om mee te werken.
Afhankelijk van de behoefte en de ervaring binnen de groep met intervisie stemmen we het aantal begeleide bijeenkomsten met elkaar af. 

INTERVISIE is ontstaan vanuit de behoefte om gestructureerd met collega's over werkproblemen te praten en passende oplossingen te zoeken.

Vaak is intervisie tweeledig; enerzijds oplossings- en adviesgericht, anderzijds reflectiegericht. Het is een collegiale consultatie in een vaste groep collega's, gebaseerd op voorwaarden van vertrouwen en veiligheid.

 

Een zelfsturende groep, van ongeveer 5 – 8 personen,

die volgens een bepaalde structuur elkaar oplossingen en inzichten aanreiken en daarbij onderlinge steun en aandacht bieden.

bottom of page